Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Konopí, alkohol a opiáty

Nadměrné pití je u adolescentů běžné. Italští vědci využili potkaního modelu nárazového pití a studovali, zda má účinek podání CBD. Článek vyšel v časopise Phytotherapy Research. Dozvídáme se v něm, že autoři byli svědky snížení preference a konzumace alkoholu u té skupiny potkanů, které bylo podáno CBD. Hodnoty markerů stejně jako i chování potkanů závislých na alkoholu se upravily, z čehož autoři práce vyvodili, že CBD vykazuje slibné účinky při omezování nadměrného pití alkoholu u dospívajících.

Zda k podobnému jevu dochází i v praxi, zjišťovali američtí výzkumníci. Práce otištěná v časopise International Journal on Drug Policy uvádí, že zavedení konopných zákonů bylo spojeno se zvýšeným pitím alkoholu v uplynulém měsíci u dospělých starších než 31 let. Ovšem se snížením u osob ve věku pod 21 let.

 

CBD vykazuje slibné účinky při omezování nadměrného pití alkoholu u dospívajících.

 

Kanadský tým se v další studii snažil o prozkoumání souvislosti mezi užíváním konopí a zvládání bažení po opioidech. Zjištění naznačují, že užití konopí za účelem zvládnutí bažení po opioidech je mezi osobami užívajícími opioidy převažující důvod k jeho konzumaci. Navíc je skutečně spojeno se snížením příjmem opioidů. Článek byl publikován rovněž v International Journal on Drug Policy.

Další americký výzkumný tým popsal a porovnal data 450 účastníků studie s chronickou bolestí. Konkrétně skupinu užívají pouze konopí (těch bylo šestnáct procent), s těmi, kteří užívají současně konopí i opioidy (84 procent). Většina (73 procent) respondentů se snažila zcela přestat užívat opioidy z důvodu chronické bolesti nebo je nikdy nezačít užívat. Výhradní uživatelé konopí uváděli nižší míru bolesti ve srovnání s uživateli obou léků. Práci otiskl specializovaný časopis Cannabis.

 

Zdroj: https://magazin-konopi.cz/

Používáme ověření věku Adulto