Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Mýty a fakta o regulaci konopí

Konopí jako vstupní brána do světa tvrdých drog

Vztah mezi konopím a jinými narkotiky je velmi kontroverzní. Odpůrci stále považují „marihuanu“ za takzvanou „vstupní“ drogu a domnívají se, že jakákoli forma liberalizace současných zákonů zvýší počet uživatelů nejen konopí, ale i dalších, tvrdších drog.

Na druhé straně zastánci tvrdí, že konopí nevede k tvrdým drogám, a dokonce že po ukončení prohibice mu mnoho lidí dá přednost před škodlivějšími látkami, jako je například alkohol. Statistiky hovoří spíše pro druhou možnost, i když je třeba říci, že výsledky nejsou nijak dramatické.

Zajímavý výzkum v tomto ohledu provedla univerzita v Boulderu v Coloradu. Na více než 2 000 párech dospělých dvojčat, z nichž jedno žilo v Coloradu a druhé v Minnesotě (kde dosud konopí nebylo povoleno), autoři sledovali míru užívání konopí a celkem 23 různých oblastí takzvané psychosociální pohody. Mimo jiné včetně užívání jiných legálních a nelegálních drog.

 

Konec prohibice by měl vést ke snížení užívání dalších nelegálních látek.

 

Přestože míra užívání konopí byla u obyvatel „legálního“ Colorada asi o 20 procent vyšší, žádná z ostatních oblastí u nich nebyla výrazně horší. Naopak, v ukazatelích rizikového chování po užívání alkoholu dosahovali lepších výsledků (jinými slovy pařili rozumněji).

Podle jedné z verzí teorie vstupní drogy není klíčovým faktorem účinek samotného konopí. Je jím skutečnost, že k jeho získání se člověk musí obrátit na černý trh. Tím se dostává do kontaktu s prostředím, kde se často vyskytují i jiné drogy. Pokud by to byla pravda, konec prohibice by měl vést ke snížení užívání dalších nelegálních látek. V této oblasti však dosud nebyl zjištěn žádný statisticky významný pozitivní ani negativní rozdíl.

 

Zdroj: https://magazin-konopi.cz/

Používáme ověření věku Adulto