Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Jak vybrat správné CBD konopí

Jak se nespálit při nákupu CBD konopí?

Legálně dostupné květy konopí s minimálním obsahem THC a vysokým obsahem CBD se v poslední době těší nebývalé pozornosti ze strany prodejců i kupujících. Někdy není jednoduché vyznat se v myriádách vzorků, které trh nabízí. Na co si dát pozor a jak se nenechat napálit?

 

Opáčko z legislativy

Legislativa ohledně legálních produktů z konopí je pro mnohé z nás zmateným bludištěm. Nelze se divit, že mlha obestírající zákony týkající se prodeje květů CBD konopí napomáhá skrýt nekalé aktivity nepoctivých obchodníků. 

Mnozí nakupující, nadšení z možnosti nákupu legálního konopí, často zapomínají na fakt, že ani tato „tráva“ není určena ke kouření nebo jiné konzumaci. Zákony naší země prodej květů za tímto účelem neumožňují ani v případě technického konopí z certifikovaných odrůd. Prodejci tedy musejí dbát na to, aby květy nenabízeli za účelem přímé spotřeby a vyhnuli se tak nařčení ze šíření toxikomanie.

 

Kontroverzní praktikou je „vylepšování“ vůně květů pomocí různých směsí přírodních terpenů.

 

Na druhou stranu jediné, co státní orgány od prodávajícího vyžadují, je potvrzení o dodržení limitu pro obsah THC v sušině. Na regulovaných trzích s konopím je běžné, že výrobce či prodejce musí prokázat bezpečnost produktu pro koncového uživatele.

Zákony ČR nepočítají s vnitřním užitím (rozuměj kouřením, vaporizací nebo ústní konzumací) CBD květů a v rovině úřední praxe zase neexistuje přehledné rozdělení kompetencí pro kontrolu tohoto typu prodeje, a tak prozatím nepoctivé obchodníky nikdo příliš nekontroluje, zda neklamou spotřebitele nebo jej dokonce nevystavují zdravotnímu riziku.

 

Informace na prvním místě

V první řadě se vyplatí vždy nakupovat u prodejců, kteří nic neskrývají a ochotně poskytnou několik základních informací o nabízeném zboží. Je dobré se zeptat na původ nabízených vzorků. Mezi hlavní vývozce CBD konopí patří zejména Švýcarsko a Itálie, ale na trhu rychle přibývá i tuzemských producentů.

Na požádání by měl obchodník umožnit nahlédnout do výsledků laboratorních testů, které má pro případ, že by na něj přišla státní kontrola. Z laboratorní dokumentace vyčteme přinejmenším dvě věci: naměřené obsahy nejdůležitějších kanabinoidů a datum pořízení testu.

Hodnoty kanabinoidů porovnáme s těmi udávanými na nabízeném vzorku. Z data pořízení testu můžeme vyčíst přibližné stáří sušiny nebo pravidelnost provádění kontrolních měření, což je informace nadmíru užitečná vzhledem k těkavosti některých obsahových látek a zájmu, který obchodník o své zboží reálně projevuje.

Zeptáme-li se na odrůdu, ze které daný vzorek pochází, ve většině případů nedostaneme jasnou odpověď. Názvy asociující spojitost s legendárními odrůdami jsou většinou pouhým reklamním trikem. Nicméně pravdou je, že většina pěstitelů využívá ke komerčním účelům několik ověřených odrůd, protože potřebují stabilní výsledky.

 

Varovné signály

Nejproblematičtější jevem současného trhu s CBD konopím je prodej sušiny, která byla již jednou využita k extrakci pryskyřice. V některých zemích, například v Itálii či Švýcarsku, jsou limity pro obsah THC vyšší než v České republice, a tak někteří podnikavci přišli s metodou, jak se přiživit na prodeji takových květů hned dvakrát.

Pomocí CO2 extrakce, která je ke květům poměrně šetrná, zbaví sušinu většiny pryskyřice a sníží tím obsah kanabinoidů téměř na nulu. Takto upravené konopí je legálně prodejné na českém trhu, ale jedná se o produkt s nulovou medicínskou hodnotou. Palice po extrakci mají nápadně hnědé zabarvení, včetně stonků a okvětních lístků, a vypadají scvrklé. Vezmeme-li si na pomoc zvětšovací sklo, můžeme vypozorovat nápadný nedostatek neporušených trichomů.

 

Kvalitně vypěstované, zpracované a skladované květy konopí poznáme podle živě zelené barvy okvětních lístků.

 

Další kontroverzní praktikou je „vylepšování“ vůně květů pomocí různých směsí přírodních terpenů, protože špatně zpracované nebo již jednou extrahované konopí má nevýrazné aroma. Terpeny jsou aromatické látky a mnozí odborníci se domnívají, že jsou klíčem i k některým léčivým vlastnostem konopí.

 

Přirozené vůně

Díky nim dokážou rostliny vykouzlit nevídané kombinace vůní a zápachů, ale aroma balení gumových medvídku ponechaných za horkého dne na zadním sedadle auta k nim rozhodně nepatří. O rizicích inhalace výparů z terpenových esencí toho zatím příliš nevíme, a i to je faktor, který by měl každý případný experimentátor zvážit.

Nezapomínejme ani na to, že v současnosti si jako kupující nemůžeme bez vlastního dodatečně provedeného laboratorního rozboru spolehlivě a jednoduše ověřit, zda u vybraného vzorku byla dodržena všechna bezpečnostní pravidla pro pěstování konopí určeného k medicinálním účelům.

Při nedodržení odborných postupů mohou konopné květy obsahovat těžké kovy, plísně nebo zbytky pesticidů, tedy látek poškozujících zdraví. Napadení plísněmi lze někdy rozpoznat i u vysušených palic. Varovným signálem jsou bílé chomáčky a fleky nápadně odlišné barvy na květech a stoncích. Takovému konopí je lepší vyhýbat se obloukem.

 

Rovnou za nosem

Na rozdíl od kritérií zmíněných v předchozích odstavcích, které lze označit za objektivní, je výběr konkrétního produktu otázkou především osobních preferencí.

Anekdotické zkušenosti mnohých uživatelů a nejnovější výzkumy naznačují pozoruhodnou spojitost mezi tím, jak je nám vůně určitého vzorku příjemná, a účinky, jaké by na nás jeho případné užití mohlo mít. Je-li možnost před nákupem ke květům přivonět, směle ji využijeme a řídíme se při výběru svým čichem.

Věnujeme pozornost i obalu, ve kterém je vzorek prodáván a skladován. Nevhodné jsou průhledné obaly, které umožňují přístup světla a degradaci vzorku. Rovněž nevhodné jsou plastové sáčky, protože konopí se v nich zapařuje. V každém případě by balení mělo být vzduchotěsné. V ideálním případě prodejce skladuje květy pohromadě ve větším množství ve vhodné nádobě, v chladu a bez přístupu světla. Z ní pak odebírá pouze množství určené k prodeji v průběhu následujících několika málo dnů.

Kvalitně vypěstované, zpracované a skladované květy konopí poznáme podle živě zelené barvy okvětních lístků a v některých případech se můžeme setkat i s nafialovělými tóny. Hnědá nebo šedozelená barva mívá mnoho příčin, ale vždy svědčí o podřadném produktu. Palice by měly mít i správnou vlhkost, což se vyznačuje tím, že jsou na omak lepivé a při zmáčknutí mezi palcem a ukazovákem lehce pruží. Optimální skladovací vlhkost vzduchu se pohybuje v rozmezí 50 až 60 procent.

Užitečným pomocníkem je příruční lupa s alespoň třicetinásobným zvětšením. Prověříme barvu a množství trichomů, což je hlavní zdroj léčivých látek v konopí. Trichomy vypadají jako malé průhledné chloupky s kuličkou pryskyřice na konci a u zralého konopí by měly mít mléčnou až zlatavou barvu. Při bližším pohledu můžeme odhalit i plísně, které pod zvětšovacím sklem vypadají jako malé bílé pavučinky.

 

Etiketa nákupu

Ač jsme na předchozích řádcích mluvili zejména poměrně kriticky o některých aspektech prodávaného CBD konopí, není naším cílem, aby čtenář nabyl dojmu, že na českém trhu nenajdeme poctivé a důvěryhodné prodejce.

 

V ideálním případě prodejce skladuje květy pohromadě ve větším množství ve vhodné nádobě, v chladu a bez přístupu světla.

 

Mnozí z nich jsou opravdovými nadšenci a snaží se manévrovat v úzkých mantinelech vymezených nepromyšlenou legislativou.

Je samozřejmostí, že bychom se při dotazovaní neměli chovat povýšeně, a to ani v případě, že nejsme spokojeni s nabízeným zbožím. Důrazně varujeme před pokládáním otázek, na které nemohou prodejci ze zákona odpovědět.

Nikdy nemanipulujeme s vystavenými vzorky bez předchozího svolení a palice ani nádoby s nimi si nestrkáme přímo k nosu. K ocenění aroma nám bohatě postačí přivonění z větší dálky.

Závěrem slovo k e-shopům a dalším formám internetového prodeje. Při nákupu na dálku máme omezené možnosti posouzení kvalit kupovaného zboží, ale i tak si můžeme předem vyžádat laboratorní dokumentaci a některé další informace.

 

Zdroj: https://magazin-konopi.cz/

Používáme ověření věku Adulto