Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Konopí proti úzkosti?

Léčba úzkosti kanabinoidy

Léčba úzkosti je v současnosti často doprovázena nežádoucími účinky podávaných léčiv. Australský tým vědců proto hodnotil účinnost léčby různými formami konopí a sledoval též související nežádoucí účinky u 198 pacientů trpících úzkostní poruchou a 568 účastníků s úzkostnými stavy. Medián užívaných dávek byl 50 miligramů CBD a 4,4 miligramy THC za den.

 

Závěry uveřejněné časopisem The Journal of Pharmacy Technology zmiňují výrazné zlepšení úzkosti, deprese, únavy a schopnosti účastnit se sociálních rolí a aktivit. Nejčastější nežádoucí účinky, s nimiž se účastníci potýkali, bylo sucho v ústech, ospalost a únava, ale jejich výskyt se u různých přípravků z konopí lišil.

 

Nejvíce klinických důkazů podporujících využití CBD je k dispozici v léčbě úzkosti, psychózy a schizofrenie, posttraumatické stresové poruchy a zneužívání návykových látek.

 

V jiné, dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované studii zkoumali američtí vědci vzorek čítající 63 pacientů vykazujících úzkostní rysy. CBD v dávce 300 miligramů jim bylo podáno jednou nebo opakovaně po dobu dvou týdnů. V článku v časopise Psychopharmacology se uvádí, že akutní podání CBD nemá žádný vliv na závažnost obav ani na příznaky úzkosti. Ani opakované podávání CBD neovlivnilo závažnost obav, ve srovnání s placebem však snížilo příznaky úzkosti po celé dvoutýdenní období.

 

Zdroj: https://magazin-konopi.cz/

Používáme ověření věku Adulto