Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Kanabinoid CBDV a jeho účinky

Účinnost CBDV u myšího modelu syndromu fragilního chromozomu X

Syndrom fragilního chromozomu X je onemocnění, za něž je zodpovědná mutace genu FMR1, který se nachází na chromozomu X. Kromě typického vzhledu pacientů (protáhlý obličej, hrubé rysy, velké uši a varlata) bývá často přítomná mentální retardace. Mezinárodní tým vědců zkoumal účinky kanabidivarinu (CBDV) na chování myší s inaktivovaným genem FMR1, které slouží jako model tohoto onemocnění.

 

Článek vyšel v časopise Cells a dočteme se v něm, že vědci podávali myším CBDV v dospělosti po dobu deseti dnů nebo v adolescenci po dobu pěti týdnů. Hodnoceny byly jednak abnormality podobné syndromu fragilního X zahrnující úzkostné, pohybové, kognitivní, sociální a smyslové změny, ale též relevantní biochemické markery v mozku.

 

CBDV má terapeutický potenciál v prevenci neurobehaviorálních změn spojených se syndromem fragilního X.

 

Účinky CBDV při podávaní v dospělosti nebyly významné. Avšak při podávání během dospívání bránil tento kanabinoid pozdějším kognitivním, sociálním a akustickým změnám u dospělých myší a ke změně došlo i na úrovni zánětlivých markerů v mozku. Tato zjištění podle slov autorů potvrzují terapeutický potenciál CBDV v prevenci neurobehaviorálních změn spojených se syndromem fragilního X a zdůrazňují význam jeho včasné aplikace.

 

Zdroj: https://magazin-konopi.cz/

Používáme ověření věku Adulto