Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Konopí versus ledvinové kameny

U pravidelných uživatelů konopí je nižší riziko vzniku ledvinových kamenů

Cílem studie čínských vědců bylo zjistit, zda pravidelné užívání konopí souvisí s výskytem ledvinových kamenů v americké populaci. Údaje, které pacienti vyplnili sami, získali výzkumníci z Národního průzkumu zdraví a výživy (NHANES) z let 2009 až 2018. Následně je analyzovali statistickými metodami. Výsledky pak publikovali v časopise Frontiers in Pharmacology.

 

K užívání konopí se přiznalo přibližně 26 procent obyvatel Spojených států. Častěji užívali muži, příslušníci nehispánské rasy s nižším než středoškolským vzděláním, s nadváhou, žádnou rekreační aktivitou, bez diabetu mellitu a s častějším výskytem ischemické choroby srdeční. Analýza ukázala, že pravidelné užívání konopí (jednou až šestkrát týdně) u příslušníků mužského pohlaví je nepřímo úměrné riziku vzniku ledvinových kamenů.

 

Pravidelné užívání konopí snižuje riziko vzniku ledvinových kamenů, patrně protože kanabinoidy zvyšují výdej moči a tím zkracují dobu setrvání krystalů v ledvinách.

 

Zjištění o vlivu na ledvinové kameny si vědci vysvětlují pomocí teorií o procesu tvorby kamenů. Předchozí studie u myší prokázaly, že kanabinoidy zvyšují výdej moči, aniž by ovlivnily vylučování chloridů nebo draslíku. Diuretické účinky kanabinoidů zkracují dobu setrvání krystalů v ledvinách, a tím snižují riziko vzniku ledvinových kamenů.

 

Zdroj: https://magazin-konopi.cz/

Používáme ověření věku Adulto