Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Symbiotické houby a jejich výhody

Zahrádkářův průvodce: Výhody pěstování se symbiotickými houbami

Při pěstování rostlin se většina lidí zaměřuje na jejich nadzemní část. Neméně důležité procesy se ale odehrávají pod povrchem pěstebního média, odkud rostliny čerpají potřebné živiny. S jejich vstřebáváním mohou významně pomoci mykorhizní houby, které navíc zvyšují odolnost rostlin a pomáhají chránit kořenový systém. Osobně mám s jejich použitím velmi dobré zkušenosti, ale jejich fungování bych nedokázal vysvětlit tak dobře jako přírodovědec Aleš Látr z české společnosti Symbiom.

 

Čím je mykorhiza užitečná a jak vlastně funguje?

Mykorhizní symbióza označuje přirozený symbiotický vztah kořenů vyšších rostlin a půdních hub. Slovo mykorhiza je pak používáno pro duální orgán, který vzniká po kolonizaci kořene danou houbou. Vlákna, kterým říkáme hyfy mykorhizních hub, se rozrůstají z kolonizovaného kořene do okolní půdy a tvoří rozsáhlou síť, která zajišťuje kontakt rostliny s půdním prostředím.

 

Mykorhizní symbiotické houby hrají klíčovou úlohu v koloběhu živin v půdě a mají významný vliv na výživu, růst a zdraví rostlin.

 

Díky tomu jsou mykorhizní rostliny lépe zásobeny především fosforem, dusíkem, mikroelementy nebo vodou. To se pozitivně projevuje na celkovém růstu, počtu květů či plodů, odolnosti vůči různým patogenům nebo kvalitě samotné produkce. A mykorhizní houba získává od rostliny na oplátku cukry potřebné pro svůj růst.

Tato symbióza také zvyšuje odolnost rostlin vůči stresovým faktorům prostředí, jako je například sucho, zasolení, kontaminace těžkými kovy, přesazení. Arbuskulární mykorhizní houby mají rovněž schopnost snižovat erozi půdy díky produkci specifického proteinu, glomalinu, který je houbou vylučován do půdy. Zde působí jako lepidlo spojující částečky půdy za vzniku  půdních agregátů přispívajících k její stabilitě.

 

Jak moc jsou mykorhizní houby rozšířené v přírodě?

V přírodě nejrozšířenějším typem mykorhizní symbiózy a současně vývojově nejstarším typem je arbuskulární mykorhiza tvořená houbami z řádu Glomerales. Spektrum jejích hostitelských rostlin sahá od mechorostů a kapraďorostů přes nahosemenné rostliny až k rostlinám krytosemenným. Je nejvíce univerzálním typem, charakteristickým především bohatě vidličnatě větvenými vnitrobuněčnými strukturami známými jako arbuskuly, které představují funkční prostředí oboustranné výměny látek a informací mezi rostlinou a houbou.

 

Co všechno se dá považovat za mykorhizní houbu a co už ne?

Mykorhizní houby jsou houby, které vytvářejí symbiotický vztah s kořeny rostlin. Mimo mykorhizní houby existují další druhy hub, které v symbióze s rostlinami nevystupují jako mykorhizní. Například houby rodu Trichoderma jsou saprofytické houby, které se vyskytují v půdě a mohou být užitečné pro rostliny, ale nevytvářejí s nimi totožný symbiotický vztah jako houby mykorhizní.

 

Mezi trichodermou a mykorhizní houbou je tedy nějaký zásadní rozdíl?

Trichoderma a mykorhizní symbiotické houby jsou velmi odlišné jak v taxonomii, tak v biologii a funkcích v rostlinách. Trichoderma je rod půdních hub, které jsou známy pro svou biokontrolní aktivitu a schopnost biodegradace organických materiálů v půdě. Trichoderma se zpravidla nevyskytuje jako symbiont rostlin, ačkoli je schopna navázat se na kořeny rostlin a vytvářet s nimi asociativní vztahy.

Mykorhizní symbiotické houby jsou na druhé straně známy pro svou úzkou symbiotickou interakci s kořeny rostlin. Hrají klíčovou úlohu v koloběhu živin v půdě a mají významný vliv na výživu, růst a zdraví rostlin.

 

Dají se tyto dva druhy hub používat současně?

Oba druhy je možné používat společně v případě, že se jedná o komplementární kmeny. U některých kombinací obou skupin byly po aplikaci na rostliny zjištěny synergické účinky na růst či výnos. Každopádně je bezpečnější přípravky s obsahem daného druhu houby aplikovat odděleně s minimálně tří- až čtyřtýdenním rozestupem od aplikace mykorhizních hub.

 

Lze používat mykorhizu na libovolné rostliny?

Mykorhizní symbióza je typická pro přibližně 92 % rostlinných druhů světa. Zbylých 8 % jsou rostliny, které ztratily schopnost vytvářet mykorhizní vazby. Mezi ně patří například rostliny čeledí brukvovité jako řepka, zelí, květák, ředkev, křen, kapusta a tak dále. Nebo laskavcovité jako třeba řepa, špenát, quinoa, případně čeleď hvozdíkovité.

 

Je použití mykorhizy vhodné i pro hydroponii nebo aeroponii?

Použití mykorhizních hub v systému hydroponické nebo aeroponické kultivace je spíše omezené, neboť tam chybí půda či substrát jako zdroj živin pro rostliny a používají se komplexní živné roztoky.

 

Která pěstební média jsou naopak pro použití mykorhizy nejvhodnější?

Ideální substráty pro arbuskulární mykorhizní symbiózu jsou především ty zemité s nižším obsahem dostupných živin, především fosforu, s určitým podílem organické složky a minerálů a optimálním pH.

 

Vyskytuje se mykorhiza přirozeně?

Mykorhizní houby se běžně vyskytují v nenarušených přírodních ekosystémech, včetně extrémních stanovišť, jako jsou půdy zasolené či kontaminované těžkými kovy. Obecně jsou citlivé k disturbanci.

 

Mykorhizní přípravek se ideálně aplikuje pod semeno nebo vmícháním do výsevného substrátu, případně do jamky při výsadbě sazenic.

 

Narušení vlivem nevhodného půdního managementu nebo odstranění vegetačního krytu může vést až k úplnému vymizení symbiotických hub (např. u holoseče). Pro zachování přirozené stability životního prostředí či trvale udržitelné produkce plodin je však jejich přítomnost zcela zásadní.

 

Dá se nějakým způsobem mykorhyzní houba přidat k rostlinám při pěstování?

Nejvhodnější okamžik pro aplikaci mykorhizního přípravku je při výsevu semen, konkrétně aplikací pod semeno nebo vmícháním do výsevného substrátu. Také je vhodné přípravek aplikovat do výsadbové jamky při výsadbě sazenic, kdy se přípravek dostane do těsné blízkosti nově formovaných kořenů. V případě vzrostlých rostlin je nutné přípravek zapravit do půdy či substrátu do vyhloubených děr, které povedou do kořenové zóny.

 

Vydrží celý životní cyklus, nebo je třeba aplikaci opakovat?

Jednorázová aplikace mykorhizního inokula je ve většině případů dostačující. Pokud nejsou mykorhizní houby významně negativně ovlivněny například nadměrným použitím chemických přípravků, zejména fosforečných hnojiv a fungicidů nebo nadměrnou zálivkou, žijí a prosperují na kořenovém systému rostliny po celou dobu jejího života.

 

Je mykorhiza vhodná pro použití na konopí?

Výhody mykorhizních hub lze využít i při pěstování všech rostlinných zástupců čeledi konopovité.

 

Co se dá očekávat po aplikaci na konopí? Jak mu může pomoci?

Jak bylo uvedeno výše, inokulace mykorhizním přípravkem se projevuje na lepším kořenovém systému, celkovém růstu rostliny, na nasazení květů či odolnosti rostliny vůči stresu.

 

Mykorhizní symbióza vede také ke zlepšení kvality produkce, a to zvýšením obsahu žádoucích látek jako třeba esenciálních olejů.

 

Někdy nejsou pozitivní účinky na rostlinu na první pohled patrné, nicméně mykorhizní symbióza vede také ke zlepšení kvality produkce, a to zvýšením obsahu žádoucích látek, například vitaminů, antioxidantů, esenciálních olejů či dalších produktů sekundárního metabolismu rostliny, tedy i pryskyřice.

 

Je vhodná mykorhiza i pro použití v květináčích, nebo je to spíše na záhony?

Obecně lze doporučit mykorhizní houby jak pro pěstování v nádobách, tak ve volné půdě. Mykorhizní houby neslouží jako náhrada za hnojivo, ale mohou pomoci snížit potřebu jeho aplikace. V případě snížení dostupných živin v půdě sice mykorhiza zvýší efektivitu využívání dosud ještě přítomných látek, nedokáže ale chybějící živiny do půdy nijak dodat.

 

Lze použít mykorhizu s minerálními hnojivy?

Mykorhizní houby je obecně možné aplikovat s minerálními hnojivy, nicméně je třeba dát pozor, aby koncentrace dostupných živin (zejména fosforu) nepoškodily rozvoj mykorhizní sítě a nezamezily tak růstu a vývoji houby. Vhodná jsou organická či organo-minerální hnojiva s pomalejším uvolňováním živin, která poskytují optimální podmínky pro nastavení a udržení symbiózy mezi houbami a rostlinami.

 

Zdroj: https://magazin-konopi.cz/

 

Používáme ověření věku Adulto