Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Protinádorové CBN

Protinádorové účinky CBN na buněčných liniích

 

Různé kanabinoidy vykazují protinádorové účinky prostřednictvím interakce s kanabinoidními nebo jinými souvisejícími receptory. Kanabinol (CBN) vzniká rozkladem THC a vykazuje pouze mírné psychoaktivní účinky.

 

V řadě studií však prokázal léčivé vlastnosti, a to včetně protizánětlivých, antibakteriálních, analgetických a dokonce protinádorových. Právě poslední zmíněné jsou předmětem studie kanadského týmu vědců, která vyšla v časopise Biocatalysis and Agricultural Biotechnology.

 

Kanabinol CBN vykazuje pouze mírné psychoaktivní účinky.

 

Vědci v ní popisují protinádorovou aktivitu CBN u tří různých nádorových buněčných linií, konkrétně gliomu (což je nádor mozku), karcinomu jater a prsu. Vědci uvádějí, že CBN inhibuje dělení nádorových buněčných linií regulací signálních drah zahrnujících dráhy ERK a AKT a také mění exprese kanabinoidních receptorů. Kromě toho také zjistili, že CBN indukuje apoptózu (což je buněčná smrt) a zástavu buněčného cyklu.

Zjištění poskytují nové informace o protinádorových vlastnostech CBN a dokazují, že ani rozkladný produkt nemusí být bezcenný.

 

Zdroj: https://magazin-konopi.cz/

Používáme ověření věku Adulto