Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Konopí a empatie?

Uživatelé konopí mají vysokou míru empatie

 

Ve studii zveřejněné v časopise Journal of Neuroscience Research ukázala psychologická hodnocení, že lidé, kteří pravidelně užívají konopí, mají tendenci lépe chápat emoce druhých.

 

Zobrazovací metody při vyšetření mozku také odhalily, že oblast ovlivněná užíváním konopí a související s empatií má silnější propojení s oblastmi mozku souvisejícími s vnímáním emočních stavů druhých.

 

Lidé, kteří pravidelně užívají konopí, mají tendenci lépe chápat emoce druhých.

 

Studie zahrnovala 85 pravidelných uživatelů konopí a 51 neuživatelů. Obě skupiny podstoupily psychometrické testy a podskupina 46 uživatelů a 34 neuživatelů byla také vyšetřena funkční magnetickou rezonancí. 

„Ačkoli je zapotřebí dalšího výzkumu, tyto výsledky otevírají nové možnosti pro zkoumání potenciálních účinků konopí při léčbě stavů zahrnujících deficity v sociálních interakcích, jakými jsou mimo jiné sociopatie, sociální úzkost a vyhýbavá porucha osobnosti,“ uvedl spoluautor Víctor Olalde-Mathieu z Mexické národní autonomní univerzity (UNAM).

 

Zdroj: https://magazin-konopi.cz/

Používáme ověření věku Adulto