Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Bolest zubů může zmírnit konopí

CBD může pomoci při akutní bolesti zubů?

K takovému závěru se dopracovali američtí výzkumníci na základě výsledků randomizované, placebem kontrolované klinické studie. Jejím cílem bylo posoudit účinnost a bezpečnost kanabidiolu při léčbě akutní bolesti zubů u 61 pacientů se středně silnou až silnou bolestí zubů. Výsledky práce vyšly v časopise Journal of Dental Research.

 

 

Pacienti byli náhodně rozděleni do tří skupin. První byla podána dávka deset miligramů CBD na kilogram tělesné hmotnosti, druhé dvacet miligramů CBD a třetí, kontrolní, pouze placebo. Primárním výstupem studie byly rozdíly v intenzitě bolesti oproti výchozímu stavu. Sekundární výsledky zahrnovaly nástup výrazné úlevy od bolesti, maximální úlevu od bolesti, změny síly skusu, psychoaktivní účinky, změny nálady a další nežádoucí účinky.

 

U pacientů užívajících CBD došlo k významnému snížení bolesti zubů, přičemž k rychlejší úlevě vedla vyšší dávka.

 

 

U obou skupin s CBD došlo k významnému snížení bolesti oproti placebu, s maximem po třech hodinách, přičemž rychlejší úlevy bylo dosaženo u skupiny užívající vyšší dávku. Co se týká síly skusu, byl opět pozorován významný rozdíl mezi skupinami ošetřenými CBD a placebem. V porovnání s placebem byly u skupin s CBD významně zvýšeny sedativní účinky, průjem a bolest břicha. Žádné další významné psychoaktivní účinky nebo změny nálady nebyly zaznamenány.

Dle slov autorů se jedná o první klinický důkaz účinnosti a bezpečnosti perorálního CBD jako analgetika při bolesti zubů.

 

Zdroj: https://magazin-konopi.cz/

Používáme ověření věku Adulto