Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Vztah mezi regulací a dopravními nehodami pod vlivem

Dosud neexistují jasné důkazy o tom, že konopné drogy snižují schopnost řídit, i když některé studie zjistily zpomalení reakční doby a zhoršení prostorového vnímání. Jiné výzkumy ale naznačují, že uživatelé konopí mají tendenci být opatrnější a řídit pomaleji. To se může projevit mírnějšími následky v případě nehody.

Co se týče statistik o počtu dopravních nehod po legalizaci, vykazují značnou nekonzistenci. Podle studie z roku 2022 došlo v některých „legálních“ státech k nárůstu průměrného počtu úmrtí při dopravních nehodách za rok. Konkrétně šlo o Colorado (+1,4 %) a Oregon (+3,8 %). V jiných nicméně došlo k poklesu (Washington -1,9 %, Kalifornie -7,6 %, Nevada -9,8 %). Vzhledem k tomu, že počet smrtelných dopravních nehod závisí na počtu vozidel a celkovém provozu ve státě, může hrát roli mimo jiné i nárůst turistického ruchu. K tomu totiž došlo v důsledku legalizace.

 

Ať už jde o počet uživatelů, hospodářský růst, počet dopravních nehod nebo celkový dopad na veřejné zdraví, dopad regulace konopí je minimální.

 

 

V roce 2019 vznikla analýza zohledňující tyto faktory ve státech Washington a Colorado. V ní bylo zjištěno, že celkový počet smrtelných nehod na miliardu ujetých mil je vyšší než celostátní průměr. Ale nebylo tomu tak výrazně (+1,8 nehod na miliardu ujetých mil). Nárůst počtu účastníků silničního provozu s pozitivním výsledkem na THC je poměrně zřejmý. Ovšem vzhledem k tomu, že použité testy nezohledňují, zda THC bylo v těle ještě psychoaktivní (řidič byl opravdu „pod vlivem“), nelze z tohoto údaje prokázat přímou souvislost s pravděpodobností nehody.

 

Zdroj: https://magazin-konopi.cz/

Používáme ověření věku Adulto