Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Blefarospazmus

CBD jako doplňková léčba u blefarospazmu

Blefarospazmus je stav charakterizovaný opakovaným mimovolným stahem očních víček. Terapií první volby je pravidelná injekce botulotoxinu do kruhového očního svěrače nebo do jeho blízkosti každé tři až čtyři měsíce.

 

Navzdory účinnosti této léčby má mnoho pacientů reziduální příznaky, které nelze léčit dostupnými léky nebo chirurgickými postupy. Američtí oční lékaři se rozhodli u pacientů s blefarospazmem vyzkoušet podávání malé dávky CBD. Článek otiskl specializovaný časopis Translational Vision Science & Technology.

 

Nízká dávka CBD může být účinným doplňkem botulotoxinové léčby blefarospazmu.

 

Dočteme se v něm, že této prospektivní, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, randomizované, zkřížené studie se zúčastnilo dvanáct dobrovolníků, kteří podstupují standardní botulotoxinovou terapii. Studie trvala šest měsíců. Pacienti byli v rámci pravidelných kontrol sledováni pomocí komerčně dostupné videokamery s vysokým rozlišením, která snímala polohu víček s frekvencí 30 snímků za sekundu.

Bylo zjištěno, že denní dávka 200 miligramů CBD byla dobře snášena. Nebyly hlášené nežádoucí účinky, a hlavně došlo ke statisticky významnému zlepšení několika parametrů blefarospazmu. Konkrétně mediánu maximální rychlosti zavření víček a mediánu trvání zavření víček. Autoři studie prokázali, že nízká dávka CBD může být účinným doplňkem botulotoxinové léčby blefarospazmu a do budoucna navrhují studii s vyššími dávkami.

 

Zdroj: https://magazin-konopi.cz/

Používáme ověření věku Adulto