Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Nové polosyntetické kanabinoidy

Novela zákona o návykových látkách zavádí novou legislativní kategorii: psychomodulační látky. Jejím cílem bylo původně regulovat především prodej kratomu a HHC. Prodejcové však nelenili a rozšiřují nabídku o různé další kanabinoidy. Některé se, podobně jako HHC, v malých množstvích vyskytují i v konopí, jiné zatím z přírodní suroviny izolovány nebyly, takže je namístě hovořit o nich jako o polosyntetických kanabinoidech.

Celkově se jedná o sloučeniny málo popsané, věda má jen velmi omezené znalosti o jejich účincích na buňky nebo zvířata a prakticky žádné (nanejvýš anekdotické) o vlivu na člověka.

V následujícím textu jsou shrnuty dostupné informace o několika molekulách, které se objevují v českých kamenných obchodech a e-shopech.

 

H4-CBD

Hexahydrokanabinol (H4-CBD) se liší od CBD stejně jako HHC od THC: přidáním vodíků přišlo o dvojité vazby v molekule. Proto nepřekvapí, že i u této látky distributoři rádi uvádějí oblíbené přirovnání s výrobou margarínu z oleje. Je tento proces podobný jako výroba H4-CBD (respektive HHC)? Dalo by se říct, že ano. Vypovídá to něco o vlastnostech a bezpečnosti získané látky? Nemyslím si.

Afinita THCP k receptoru CB1 je přibližně třicetkrát vyšší než u delta-9-THC.

Zajímavé je, že porovnáme-li HHC a THC, zmíněný proces hydrogenace znamená snížení psychoaktivity, zatímco porovnáme-li H4-CBD a CBD, totožný proces se zdá mít opačný efekt. Podle studií na buněčných kulturách z roku 2006 má tento kanabinoid oproti CBD podstatně vyšší afinitu (ochotu vázat se) k receptoru CB1, který bývá považovaný za hlavní faktor psychoaktivity.

Je taktéž možné, že díky odstranění dvojitých vazeb se tato molekula lépe vstřebává a ochotněji překonává bariéru mezi krví a mozkem. Neexistuje však žádná studie věnující se účinku H4-CBD na lidi, a pokud vím ani na zvířata. 

 

Zbraň jménem THC-O

Jedním z hlavních výrobců a vývojářů chemických zbraní během studené války v USA byla společnost Edgewood Arsenal. Experimenty probíhaly s polosyntetickými variantami růtných přírodních psychoaktivních látek včetně THC. Během pokusů se zjistilo, že acetylace THC (v důsledku čehož vzniká THC-O-acetát neboli THC-O) vede k několikanásobnému zvýšení psychoaktivity, což obvykle znamenalo několikahodinové nepřijemné paranoidní stavy. Ačkoliv jde o látku původně zamýšlenou jako nesmrtící chemickou zbraň, THC-O se zhruba před deseti lety dostalo na pulty amerických obchodů s konopím, ale nestalo se velkým hitem. Není ani divu: po jeho požití bylo zaznamenáno několik desítek hospitalizací.

 

Na stránkách konopných e-shopů je tato látka jednoznačně propagována coby psychoaktivní, anekdotické zprávy ji přirovnávají ke směsi CBD a THC v poměru 2 : 1. Na rozdíl od HHC tento kanabinoid nebyl zatím izolován z konopí. Historii má však dlouhou: už ve čtyřicátých letech ho z CBD syntetizoval tým profesora Alexandera Todda, což byl blízký spolupracovník profesora Rogera Adamse, objevitele CBD.

THCP

Podobně byl ve čtyřicátých letech 20. století týmem profesorů Todda a Adamse poprvé připraven tetrahydrokanabiforol (THCP). THCP má velmi podobnou strukturu jako THC, leč s jedním významným rozdílem: molekula „standardních“ kanabinoidů, které v rostlině vznikají z CBGA, má postranní řetězec o pěti uhlících.

 

Z konopí dosud nebyl izolován žádný acetát kanabinoidu.

 

Už samotný objevitelský tým si uvědomil význam této struktury pro psychoaktivitu. Zjistili, že s rostoucím počtem uhlíků vzrůstá i typický „kanabinoidní“ účinek látky. Mimochodem nejsilnější účinek byl pozorován u devíti uhlíků. Připravili i sloučeniny s ještě delším řetězcem, ale u těch už žádné další vystupňování účinku nevypozorovali. Existují důkazy, že americká armáda vážně uvažovala o vojenském využití této tzv. „Adamsovy devítiuhlíkaté sloučeniny“. 

Z konopí bylo THCP poprvé izolováno v roce 2019 týmem italských vědců. Jeho průmyslová extrakce však není vůbec rentabilní, průměrná rostlina ho obsahuje maximálně mikrogramy, takže se vyrábí polosynteticky z jiných kanabinoidů.

 

HHCP

 Hexahydrokanabiforol (HHCP) dosud nebyl z rostliny izolován, jedná se v podstatě o „designovou drogu“. Systémem „někde uber a někde přidej“ (hydrogenace + prodloužení postranního řetězce THC) vznikla látka, u níž je velmi obtížné předvídat její účinek nejen na psychiku, ale prakticky na celý organismus. Neoficiální zprávy popisují psychoaktivitu několikanásobně vyšší než u HHC, někdy dokonce než u THC. Studie, a to ani na buňkách, prakticky neexistují, tato látka dosud nemá ani vlastní článek na Wikipedii. Jedná se tedy o velkou neznámou, která by uživatele mohla nepříjemně překvapit.

 

Acetáty kanabinoidů

A to nejlepší na závěr – acetáty kanabinoidů: HHC-O, HHCP-O nebo dokonce THCP-O. Pokud výrobci a distributoři s oblibou tvrdí, že vyrábět HHC je jako vyrábět margarín z oleje, rád bych je zde parafrázoval a připomněl, že výroba jakéhokoli kanabinoidního acetátu je v podstatě stejná reakce (tzv. acetylace), jakou se morfin mění na diacetylmorfin (heroin). Tato chemická úprava obecně přispívá k silnější vazbě na receptory a lepšímu průniku z krve do mozku. 

O kolik se tím zvýší psychoaktivita? Neexistuje žádný koeficient, kterým by bylo možné znásobit psychoaktivní účinek původní látky. V případě hexahydrokanabinol-O-acetátu (HHC-O) se neoficiálně uvádí, že má asi dvakrát silnější účinek než HHC. To by mělo být stále méně než THC.

Pokud jde o hexahydrokanabiforol-O-acetát (HHCP-O), jak již bylo uvedeno výše, samotné HHCP je velkou neznámou, natož jeho acetát HHCP-O. 

Ohledně tetrahydrokanabiforol-O-acetátu (THCP-O) nevíme téměř nic. Přesto se domnívám, že je velmi dobrý důvod se této látky obávat a rozhodně s ní neexperimentovat. Vzhledem k tomu, že THCP-O má kromě přidané acetylové skupiny prodloužený postranní řetězec, jedná se v podstatě o vylepšení potenciální chemické zbraně, jakou bylo THC-O (viz box).Navíc je zřejmě účinnější než původní THC-O.

 

Zdravotní rizika acetátů

Z konopí dosud nebyl izolován žádný acetát kanabinoidu; acetylace kanabinoidů zřejmě není pro rostlinu přirozenou reakcí. Z hlediska uživatele je však nejdůležitější tento fakt: acetáty obecně (a existují i důkazy přímo pro acetáty kanabinoidů) jsou zodpovědné za vysoce škodlivé účinky náplní do elektronických cigaret. 

 

Neexistuje žádná studie věnující se účinku H4-CBD na člověka.

 

V roce 2020 se zejména v USA objevily četné případy plicního emfyzému a podobných potenciálně smrtelných dýchacích potíží, jež vedly k několika desítkám úmrtí. Jak se ukázalo, příčinou byly náplně zakoupené na černém trhu. Zpočátku se spekulovalo, zda se nejedná o reakci na terpenoidy či jiné látky. Nakonec ale důkazy usvědčily vitamin E (tokoferol acetát) a jeho deriváty. 

Výrobci tyto látky nedávají do náplní proto, aby léčili chronický nedostatek nějakého vitaminu neboli hypovitaminózu, která je v populaci běžná. Důvodem je to, že deriváty tokoferol acetátu mají velmi výhodné technologické vlastnosti. Jejich přidání může například zabránit krystalizaci nebo příliš tekuté konzistenci náplně. Kromě toho jsou jedním z průmyslově nejpoužívanějších antioxidantů a mohou zaručit lepší stabilitu a delší expiraci produktu. 

 

Pozor na THCP

Ze studií na buněčných kulturách víme, že afinita tetrahydrokanabiforolu (THCP) k receptoru CB, je přibližně třicetkrát vyšší než u delta-9-THHC. To nutně neznamená třicetkrát silnější psychoaktivní účinek, protože ten je ovlivněn mnoha dalšími faktory, a spolehlivé údaje o účinku u lidí zatím nejsou k dispozici. Je však třeba poznamenat, že takovouto aktivitu vůči CB, se THCP blíží nechvalně proslulým syntetickým kanabinoidům řady JWH. Ty byly účinnou látkou produktů typu Spice, pololegálně prodávaných v českých ,,crazy shopech´´ před pěti až desíty lety.

 

Zahříváním těchto látek však vznikají pro plíce vysoce toxické keteny, jejichž vznik je přímo spojen s přítomností acetylové skupiny. Důvodné podezření, že podobné toxiny vznikají i z jiných acetylovaných látek, jako jsou třeba acetáty kanabinoidů, potvrdila studie z roku 2021.

 

Prozkoumat škodlivost!

Myslím, že se s předkladateli novely o psychomodulačních látkách shodneme na tom, že v racionální protidrogové politice je třeba s represemi zacházet co nejopatrněji. Nejsem jejich zastáncem, ale minimálně v případě kanabinoidních acetátů bych rád vyzval k důkladnému prozkoumání jejich zdravotní škodlivosti.

 

Zdroj: https://magazin-konopi.cz/

Používáme ověření věku Adulto