Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Co jsou konopné flavonoidy?

Konopné flavonoidy a jejich biologické účinky

Flavonoidy jsou přírodní látky a po kanabinoidech a terpenech představují další významnou skupinu sloučenin, které byly izolovány z konopí. Souhrnný článek mezinárodního týmu autorů, jenž vyšel v časopise Cannabis and Cannabinoid Research, přináší přehled více než třiceti flavonoidů, včetně těch charakteristických pro rostlinu konopí – takzvaných kanflavinů, což jsou po chemické stránce modifikované (prenylované nebo geranylované) flavony.

 

Publikace popisuje metody extrakce, izolace, identifikace, biosyntézy, chemické syntézy, analýzy a farmakologické aktivity těchto sloučenin. Obsah kanflavinů v konopí je poměrně nízký, což brání vývoji produktů získávaných přírodní cestou. Pro výrobu farmaceutických produktů by tedy bylo potřeba zahájit vývoj syntetických nebo biosyntetických protokolů s vysokou výtěžností.

 

Flavonoidy jsou přírodní látky, které byly izolovány z konopí.

 

Jiný tým, tentokrát z Itálie, publikoval experimentální práci zaměřenou na fenolické sloučeniny z konopí, kam patří i flavonoidy, a tedy i kanflaviny. Zaměřili se na jejich antiproliferační aktivitu (působící proti dělení buněk), která je z hlediska lékařské chemie a konkrétně léčby nádorových onemocnění velmi zajímavá, byť je známo, že tyto látky mají horší biologickou dostupnost. 

Autoři využili novou selektivní metodu extrakce frakce bohaté na polyfenoly a tu posléze testovali vůči nádorovým buňkám. Na základě těchto výsledků lze považovat frakci bohatou na polyfenoly za přípravek s terapeutickým potenciálem, který je třeba dále zkoumat v boji proti kolorektálnímu karcinomu, a to díky možným interakcím jeho sloučenin. 

 

Zdroj: https://magazin-konopi.cz/

Používáme ověření věku Adulto