Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Jaký je rozdíl mezi tresty?

Srovnání trestů odnětí svobody

Na příkladu několika vybraných a zpřehledněných paragrafů trestního zákoníku si ukážeme, jak disproporční jsou tresty za nakládání s konopím ve srovnání s jinými trestnými činy. Nejde však jen o teoretickou výši zákonem vyměřeného odnětí svobody. Jak si níže vysvětlíme, nespravedlivý je už samotný způsob, jakým jsou hrátky s konopím v soudní praxi právně kvalifikovány. Typický mediální argument policejních představitelů, že za pěstování u nás nikdo nesedí, je proto nepravdivý.

 

Pozor, orgány činné v trestním řízení v souladu se stanoviskem Nejvyššího soudu volí přísnější paragrafy: místo držení omamného konopí pro vlastní potřebu (§ 284) a pěstování (§ 285) se s ohledem na množství sušiny či vypěstovaných rostlin a způsob pěstování ve valné většině případů přiklánějí k nedovolené výrobě a jinému nakládání (§ 283), kde jsou sazby vyšší.

 

Trestné činy spojené s konopím

§ 283 - Nedovolená výroba a jiné nakládání (dovoz, vývoz, distribuce, prodej atd.)

Neoprávněná výroba a jiné nakládání s THC do 100 g = 1 - 5 let

Neoprávněná výroba a jiné nakládání s THC do 1000 g = 2 - 10 let

Neoprávněná výroba a jiné nakládání s THC nad 1000 g = 8 - 12 let

 

§ 284 - Přechovávání konopí pro vlastní potřebu

Držení THC do 10 g = až 1 rok

Držení THC do 100 g = 0,5 - 5 let

Držení THC nad 100 g = 2 - 8 let

 

§ 285 - Pěstování konopí pro vlastní potřebu

Neoprávněné pěstování 6 až 50 rostlin = až 0,5 roku

Neoprávněné pěstování 51 až 500 rostlin = až 3 roky

Neoprávněné pěstování 501 a více rostlin = 0,5 - 5 let

 

O výši trestu v §283 a 284 rozhoduje množství THC v zabaveném materiálu, které se dle ohebné metodologie zprůměruje z vybraných vzorků v závislých policejních laboratořích. U přechovávání většího množství se předpokládá i distribuce, tudíž to spadá pod přísnější § 283.

 

Trestné činy proti životu a zdraví

§ 140 - Vražda

Úmyslné usmrcení = 10 - 18 let

Usmrcení s rozmyslem a po předchozím uvážení = 12 - 20 let

 

§ 185 - Znásilnění

Násilné donucení k pohlavnímu styku = 0,5 - 5 let

Znásilnění souloží nebo na dítěti nebo se zbraní = 2 - 10 let

 

§ 187 - Pohlavní zneužití

Soulož s dítětem mladším patnácti let nebo pohlavní zneužití = 1 - 8 let

Soulož s dítětem mladším patnácti let svěřeným pachatelovu dozoru = 2 - 10 let

 

§ 198 - Týrání svěřené osoby

Týrání osoby v péči nebo výchově = 1 - 5 let

Týrání zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, s těžkou újmou na zdraví, nejméně dvou osob nebo po delší dobu = 2 - 8 let

 

§ 302 - Týrání zvířat

Týrání zvířete surovým nebo trýznivým způsobem

Týrání většího počtu zvířat, s trvalými následky na zdraví nebo smrtí, spáchané zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem nebo opětovně = 2 - 6 let

 

Výroba (tj. sklizení a sušení) je z hlediska právní kvalifikace totožná s distribucí. Od určitého množství sušiny (nebo rostlin zabavených ještě před sklizní) se většinou předpokládá, že pěstitel nepěstoval toliko pro sebe, tzn. je odsuzován za pokus o výrobu a distribuci jako dealer. Rozhodovací praxe soudů tak sama aktivně vytváří fikci, že za pěstování nebo držení pro vlastní potřebu není nikdo k nepodmíněným trestům odnětí svobody odsuzován.

 

Soudci pohlížení na THC jako na vysoce škodlivou a společensky nebezpečnou drogu, což je dáno i tím, že konopí a konopná pryskyřice spadá do téže kategorie s narkotiky jako pervitin či heroin, byť u těch se výše trestu vypočítává z řádově měnšího množství látky.

 

 

 

Trestné činy proti majetku

§ 205 - Krádež

Krádež v recidivě = 0,5 - 3 roky

Krádež s hodnotou ukradené věci nad 100 000 = 1 - 5 let

Hodnota nad milion, za nouzového stavu, jako člen organizované skupiny = 2 - 8 let

Hodnota nad 10 milionů nebo za účelem umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického činu = 5 - 10 let

 

Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

§ 233 - Padělání a pozměnění peněz

Padělání nebo pozměnění peněz v úmyslu udat je jako pravé nebo platné = 3 - 8 let

 

§ 352 - Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci

Užití násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo vyhrožování usmrcení, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání = 0,5 - 3 roky

 

Zdroj: https://magazin-konopi.cz/

 

Používáme ověření věku Adulto