Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Jak je to s konopím za volantem?

Konopí v paragrafech: Za volantem

Užíváte-li konopí, a to i v rámci oficiální léčby na předpis, nesedejte pod jeho vlivem za volant. Není důvod ohrožovat bezpečnost svou i ostatních.

 

Dlouhodobý kuřák konopí sice nebude vykazovat zhoršení řidičských schopností v takové míře jako nezkušený konopný pacient, u něhož může dojít k výraznému omezení i při relativně nízké hladině THC, ale proč si zahrávat. Nelze totiž podceňovat zejména zpomalování reakcí a zkreslování vzdáleností.

 

Řízení pod vlivem drog

Řízení pod vlivem drog, včetně konopí, může být v závislosti na intenzitě intoxikace buď přestupkem, nebo trestným činem. Tenkou hranicí je slovy trestního zákoníku „stav vylučující způsobilost“ silniční vozidlo řídit. Domníváte-li se, že způsobilí jste, a policie je odlišného názoru, nezbývá vám než nechat se rozsoudit soudním znalcem.

 

Pokud vás bude policie testovat pozitivně, trvejte vždy na testu krevním nebo testu moči.

 

A co vás čeká? V případě přestupku 2 500 až 20 000 Kč pokuty a zákaz řízení od šesti měsíců do jednoho roku, v případě trestného činu peněžitý trest (jehož výše se posuzuje podle vašeho majetkového stavu), zákaz řízení (nejpravděpodobněji na jeden až dva roky) a klidně i jednoletý (a s největší pravděpodobností tedy podmínečný) trest odnětí svobody.

 

Detekování THC

Policie používá nejčastěji testy Dräger („vícedílný s velkým elektronickým analyzátorem“) a starší DrugWipe („menší s modrou krabičkou“). Oba tyto přístroje zjišťují přítomnost jak psychoaktivního THC, tak jeho metabolitů ve slinách.

Ve většině případů s pozitivním výsledkem se následně provádí i kontrolní analýza krve (méně často pak moči) u odborného lékařského pracoviště. Nemusí to však být ve všech případech podmínkou. Spolu s tím vyvstávají hned dvě otázky: Jak dlouho po požití bude test pozitivní?A lze na základě jeho pozitivního výsledku potrestat řidiče za řízení pod vlivem drog?

S ohledem na mimořádně rozdílnou kvalitu konopí „na trhu“ a na individuální konstituci uživatelů, jejich věk a pravidelnost, s kterou se této své libůstce oddávají, je odpověď na první otázku poměrně těžká. Podle jednoho výzkumu byl primární z metabolitů THC (THC-COOH) přítomen v krevní plazmě i po 168 hodinách, s průměrnou dobou výskytu 84 hodin.

Výrobce přístroje Dräger oproti tomu uvádí, že pozitivní testy na THC (nikoli zbylých metabolitů, které v těle zůstávají ještě dlouho po odbourání látek psychoaktivních!) jsou možné do 8 hodin od požití. Každopádně platí, že důležité je při testu nepanikařit. Některé testy mění barvu ne proto, že by byly pozitivní, ale jako indikátor dostatečné doby k sebrání vzorku. Jestliže vám tedy test při „cucání“ zmodrá, s přiznáním nespěchejte.

 

Co dělat v případě pozitivního testu?

Druhá otázka je o něco jednodušší. Pokud vás bude policie testovat pozitivně, trvejte vždy na testu krevním nebo testu moči. Jelikož testy moči jsou svou přesností ve vztahu k obsahu psychoaktivních látek smutně proslulé svou nepřesností, preferujete testování krve, dostanete-li na vybranou.

Svůj požadavek na dodatečný test nechte zaprotokolovat a stvrďte jej svým podpisem. Pokud vám policie nevyhoví, začněte si svůj dialog s policisty nahrávat a zapište svůj požadavek na dodatečný test u odborného lékařského pracoviště na konec protokolu jako svou poznámku ručně a podpis připojte až poté (pod tuto poznámku).

 

Trvejte kvůli přesnosti měření ještě na testování krve.

 

Pokud vás policisté na další testy neodvezou a věc pošlou rovnou do správního řízení, odkazujte v dalším řízení na chybu v postupu a nedostatek důkazů. Test na krev ale doporučujeme neodmítat.

Zejména za situace, kdy vám orientační test vyšel pozitivní, si tím zaděláváte na problém. Odmítnutí je totiž také přestupkem a v případě nespolupráce nemají orgány veřejné moci slitování.

 

Řízení o deliktu

V případě pozitivního nálezu budete ve většině případů do pravomocného skončení věci bez „papírů“. Nezbývá než zauvažovat o důvěryhodném právním zástupci, který vám může pomoci i s navazujícími problémy, včetně těch vyplývajících ze zaměstnání.

V přestupkovém řízení vám navíc zbývá možnost tvrdit, že jste nepožili konopí „bezprostředně před jízdou“. A že jste již ani nebyli pod jejím vlivem. Správní orgán má totiž v ruce doklad o tom, že vám byla určitá koncentrace účinných látek v krvi nalezena, ale zda z toho lze něco vyvodit, to je jiná otázka. V ideálním případě by měl správní orgán nechat vypracovat znalecký posudek.

V praxi na jeho zaplacení tyto orgány obvykle nemají prostředky. Budou tedy vaše ovlivnění konopím dokazovat jinými cestami, například odkazy na ustálenou rozhodovací praxi.

 

Léčebné konopí

Zajímavá je situace v případě konopí na lékařský předpis. Z hlediska policejního nebude rozdíl mezi pozitivním výsledkem v důsledku užití léčebného nebo rekreačního konopí. Stejně tak zákon nerozlišuje, zda se jedná o legální návykovou psychotropní látku, či nikoli. Podstatné je pouze ovlivnění vašich řidičských schopností. Pokud se přesto stanete „obětí“ justičního systému z důvodu požití legálního konopí, které vám předepisuje lékař, nezapomeňte tuto skutečnost uvést na svou obranu.

Klíčovým argumentem, který může hrát ve váš prospěch, je dodržení tohoto předpisu. Tedy zejména dodržení předepsané doby mezi aplikací a řízením: nemohli (a nemuseli) jste přece předpokládat, že váš test bude pozitivní.

V takovémto případě bude na vaší straně absentovat jakékoli zavinění (za předpokladu, že „příbalový leták“ nebude uvádět nějaký vágní časový údaj či prosté konstatování typu: „Neřiďte pod vlivem“). A bez zavinění, to znamená bez úmyslu i nedbalosti, se nelze dopustit ani přestupku, natož pak trestného činu.

 

Mimořádně důležité je při testu nepanikařit.

 

Budete-li mít tu možnost, nechte si přinejmenším od svého lékaře spočítat, jaký odstup od požití k řízení musíte dodržet. A nechte zapsat tento údaj někam tak, abyste jej mohli v případě potřeby příslušnému orgánu moci veřejné předložit.

Popřípadě si nechte předepsat způsob a podmínky aplikace přímo od lékaře. Nikoli, jak je obvyklé, až od lékárníka při odebrání léku.

 

Co dodat závěrem?

Největší rezervy jsou právě v testech samotných – jsou totiž neefektivní. V současnosti užívané testy nejsou schopny odlišit, zda je řidič skutečně pod vlivem, či zda se v jeho metabolismu nachází převážně již jen nepsychoaktivní látky, které jeho schopnost řízení neovlivňují.

V rámci prevence by pak bylo dobré, aby byly dostupnější testy pro širokou veřejnost. Pak by stačilo sáhnout do přihrádky v autě a otestovat se sami.

 

Zdroj: https://magazin-konopi.cz/

Používáme ověření věku Adulto